Selasa, 29 Ogos 2017

Global Congress on Construction, Material & Structural Eng. UTHM at Millesime Hotel Iskandar Puteri.

Alhamdulillah telah berpeluang menghadiri majlis ilmu di Johor pada 28-29 Ogos 2017.
Antara maklumat menarik dari ucapan-ucapan dasar ialah seperti berikut


Antara persembahan dari pembentang-pembentang Nuklear MalaysiaJumaat, 28 Julai 2017

Menunggu persaraan

Saat yang mendebarkan. Apa nak buat lepas bersara? Cukupkah duit persaraan? Bagaimana ingin sesuaikan dengan perubahan pendapatan bulanan. Pinjaman sudah tidak mampu lagi.

Apakah aku telah berjasa secukupnya? Apakah khidmat yang boleh diberikan? Semuanya bermain di fikiran. Paling digeruni ialah saat kematian. Apakah sudah bersedia?.

Ya Allah ampunilah dosaku, maafkan, afiatkan aku.

Alhamdulillah antara sumbangan ku yang tak seberapa ialah penerbitan beberapa buah buku NDT berikut. Diharap ianya dapat memberi manfaat kepada masyarakat NDT di Malaysia.


Saya juga ada koleksi beberapa bahan latihan NDT yang sedia dikongsi pada pautan berikut.

Link to share file

Rabu, 14 Jun 2017

Ketumpatan dan HVL

Perisai gama yang berkesan ialah yang mempunyai ketumpatan yang tinggi. Bagaimanapun bahan berketumpatan tinggi adalah mahal dan sukar untuk dibina. Planbam contohnya mempunyai ketumpatan yang tinggi akan tetapi ianya tidak ekonomi bagi tenaga tinggi.

Berikut ialah geraf hubungan HVL dengan ketumpatan bagi tenaga sinaran yang berlainan. Data di petik dari ANSI/HPS N43.3-2008.
Pada ketumpatan rendah nilai HVL semakin hampir bagi tenaga sinaran yang berbeza. Air atau pasir atau tanah mungkin lebih murah jika ingin membina bilik dedahan menggunakan punca sinaran bertenaga tinggi.
Katakan kita ingin bina bunker Ir-192, 50Ci. Jarak punca ke dinding ialah 2m. Dos yang dibenarkan ialah 0.5uSv/jam (0.05 mr/j).
Guna formula 2^n = Io/I
Io = 0.5 r/j.Ci *50Ci = 25 r/j = 25,000mr/j pada jarak 1m
Io = 25,000/4 = 6250 mr/j bagi jarak 2m
I = 0.05 mr/j
2^n = 125,000
n = log 125000/log 2 = 16.9
Maka tebal konkrit (ketumpatan 2.35 g/cc) yang diperlukan ialah 16.9 * 43mm = 727mm
Andai kata pasir (ketumpatan 1.76 g/cc) ingin digunakan,
HVL = 71.9 exp(-0.22*1.76) = 48.8mm
Jadi tebal pasir yang diperlukan ialah 16.9*48.8 = 825mm.

Selasa, 13 Jun 2017

Kepekaan Radiografi

Kepekaan radiografi ialah ukuran kualiti imej dalam mengesan butiran terkecil. Ianya bergantung kepada kontras dan definasi. Terdapat beberapa faktor yang mempenagruhi kontras dan definasi. Antaranya ialah tenaga sinaran, tatasusunan geometri, jenis filem, sinaran terserak dll.

Kepekaan radiografi diukur menggunakan dawai IQI. Peratus kepekaan boleh dikira menggunakan formula berikut;

Kepekaan radiografi (%) = dawai terkecil / ketebalan x 100

Menurut Artikel 2 ASME V, kepekaan radiografi yang dikehendaki berubah mengikut ketebalan bahan yang diuji.

Rajah berikut menunjukkan peratus kepekaan mengikut ketebalan bahanuji.

Konsep lama yang menghendaki kepekaan IQI 2% hendaklah dicapai adalah tidak lagi relevan. Kepekaan 2% bagi bahan yang nipis mungkin tidak akan dapat dicapai. Contohnya bagi ketebalan 3mm kepekaan yang dijangkakan ialah 6.6%, manakala bagi ketebalan 100mm, kepekaan yang dijangkakan ilah 1.25%. Kepekaan 2% hanya akan diperolehi bagi ketebalan 32mm.
Rajah berikut menunjukkan hubungan kepekaan lawan ketebalan purata dari jadual T-276 Artikel 2, ASME V.
Pengalaman penulis juga mendapati jika menggunakan punca Ir-192 bagi meradiograf sampel dengan ketebalan 10mm dan ke bawah, kepekaan yang diperolehi tidak akan dapat memenuhi kehendak Artikel 2 ASME V. Oleh itu adalah disyorkan punca dengan tenaga lebih rendah perlu digunakan bagi ketebalan yang nipis.

Selasa, 20 Disember 2016

Kegunaan Teknologi Nuklear dalam Industri

Nuclear/radiation techniques and radioisotope tracers for industrial applications

  • Radiography Testing (X-, gamma ray and neutron)
  • Computed Tomography (X- and gamma)
  • Moisture detection (Neutron)
  • Density measurement (gamma)
  • Radiotracer (gamma)
  • Element identification using Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA)


Sabtu, 2 April 2016

Proficiency Testing 2016

Alhamdulillah PT 2014 telah dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih atas sokongan syarikat-syarikat NDT.  Secara umumnya keputusan yang lalu memuaskan. Secara umumnya terdapat satu 'outlier'. Semuga syarikat terlibat dapat membuat penambahbaikan terhadap alat dan personelnya.
Tahun PT akan merangkumi bidang-bidang berikut;
1-RT terhadap paip dengan kaedah DWSI
2-UTTG terhadap sampel ketebalan bawah 10mm.
3-MT dan PT oleh plat kimpalan.
Program tahun ini telah bermula Mac 2016 dan dijangka berakhir Jun 2016. InsyaAllah keputusan akan dapat disiapkan selepas Jun 2016.